2008-02-25 14:25Pressmeddelande

Ny forskningsstudie om Shiatsu presenteras på Yasuragi Hasseludden

null

Shiatsu minskar värk och ökar välbefinnandet.

Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet.
Under de senaste tusen åren har anma kompletterats med kinesiska medicinkunskaper och västerländsk medicin, och på så sätt utvecklades en ny behandlingsmetod som i början av 1900-talet fick namnet shiatsu. Ordet shiatsu betyder fingertryck.

Forskare på Leeds universitetet i Storbritannien har nyligen publicerat en forskningsstudie som visar att Shiatsu är en säker och verksam behandlingsform. Studien visar att patienter med led- och muskelvärk samt ryggont blev bättre samt att patienterna upplevde ett ökat allmänt välbefinnande. 70 % av de patienterna som i studiens början led av olika smärttillstånd uppgav efter sex månader att besvären minskat. Runt 20 % av patienterna uppgav att de hade minskat antalet läkarbesök och även minskat intaget av läkemedel.

Forskningsstudien visar också patienterna förändrat sin ”livsstil” som ett resultat av behandlingen. En majoritet av patienterna uppgav att terapeuten gav dem olika livsstilsråd i anslutning till behandlingen. Forskningsresultaten visar att patienterna både lyssnat och lärt. 79 % av patienterna uppgav i slutet av studien att de förändrat sin livsstil på något sätt. 70 % uppgav att de vilar mer, 54 % har ökat motionsdosen och 53 % har förbättrat sina kostvanor. I slutet av studien upplevde en majoritet av patienterna, som ett resultat av behandling och förändrad livsstil, att deras fysiska och emotionella hälsa förbättrats. Patienterna kände sig dessutom bättre rustade att hantera livets utmaningar.

I Japan har Shiatsu varit en officiellt godkänd paramedicinsk behandlingsform sedan 1952. Shiatsu används i vård av stressrelaterade sjukdomstillstånd och vid olika smärttillstånd. Studiens resultat tyder på att Shiatsu skulle kunna tillämpas inom den allmänna sjukvården i Sverige, och att det både skulle hjälpa människor samt leda till kostnadsbesparingar.

Shiatsu nämndes, som en av åtta komplementär- och alternativmedicinska terapier (KAM), i Collins Rapporten vilken antogs av det europeiska parlamentet 1997. Rapporten uppmanade till vidare forskning och till konkreta steg mot att reglera KAM i Europa. Fortfarande, drygt tio år senare, finns det mycket litet forskning om dessa behandlingsformer, vilket gör den här studien helt unik i sitt slag.

Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet. Under de senaste tusen åren har anma kompletterats med kinesiska medicinkunskaper och västerländsk medicin. På så sätt utvecklades en ny behandlingsform som i början av 1900-talet fick namnet shiatsu. Enligt det österländska synsättet mår vi bra om kroppens energier rör sig fritt i sin egen rytm. Under en shiatsubehandling stimuleras energierna på olika sätt, samtidigt som kroppen slappnar av. I detta tillstånd har vi möjlighet att bara vara och att hitta vår egen balans.

För ytterligare information se: www.shiatsuforbundet.se

Fakta Yasuragi Hasseludden:
Yasuragi Hasseludden erbjuder japanskt bad med tvagning och varma källor både utomhus och inomhus, behandlingar t ex Shiatsu samt energigivande aktiviteter.
Där finns 162 hotellrum och sviter i japansk stil, trettio möteslokaler samt två restauranger där japansk och modern svensk mat serveras. Anläggningen omsätter 140 Mkr och drivs av Choice Hotels Scandinavia AS
www.yasuragi.seOm Yasuragi Hasseludden AB

Yasuragi erbjuder japanskt bad med tvagning och heta källor ute såväl som inne, avslappnande massage och behandlingar samt energigivande behandlingar. Här finns 191 hotellrum och sviter i japansk stil, 23 möteslokaler samt två restauranger där japansk och modern svensk mat serveras. Anläggningen drivs av Nordic Hotels & Resorts AB/AS, en del av Petter Stordalens Strawberry Hospitality Group. Yasuragi ligger i ett naturskönt område 20 minuter från Stockholms innerstad. Yasuragi öppnade 1997 och byggnaden är ritad av den japanske arkitekten Yoji Kasajima.


KONTAKTPERSON

Kersti Olophsdotter
Pressansvarig Yasuragi
Kersti Olophsdotter
Head of Brand